Satisfacció amb la vida

La qualitat de vida és el fonament del benestar i la salut. D’aquesta manera, amb la finalitat d’assolir una bona qualitat de vida dels avis, des del centre residencial La Vostra Llar Blanes fomentem i organitzem activitats d’intervenció psicosocial a través de la psicomotricitat i l’activitat física. La nostra finalitat és aconseguir un benestar emocional, intel·lectual, físic i […]