Activitats de la vida diària: on no arribes tu, arribem nosaltres

Les activitats de la vida diària en un centre residencial per a gent gran esdevenen una de les àrees més importants, doncs engloba tota la cura i assistència personal lligada als hàbits d’higiene, la vestimenta, l’alimentació, el descans… En aquest sentit, podem trobar-nos persones totalment dependents en les activitats de la vida diària, és a dir, que requereixen d’una assistència professional al 100%. Per altra banda, trobem residents parcialment dependents, és a dir, que l’assistència que requereixen per part de les professionals en quant a les activitats de la vida diària pot ser focalitzada només en determinats hàbits, com podria ser la higiene bucal, per exemple. Finalment, també trobem persones independents en aquests hàbits, doncs requereixen potser un grau de supervisió per part de les professionals.

Sigui quin sigui el nivell de dependència en el que es trobi la persona resident, l’equip multidisciplinar de la residència (direcció, equip d’auxiliars, psicòleg, treballadora social, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, educadora social, infermera) vetllen per afavorir al màxim l’autonomia de cada persona, intentant potenciar les habilitats que el resident manté preservades. D’aquesta manera, intentem allargar en el temps aquelles activitats mantingudes, la qual cosa té una repercussió positiva en l’autoestima del resident.

Així doncs, la nostra missió és arribar allà on no pot arribar el resident, i alhora cercar estratègies i tècniques per mantenir el major temps possible la seva autonomia i que la seva autopercepció sigui positiva, veient-se doncs com a persones vàlides i capaces de mantenir certs hàbits de la seva vida quotidiana.

¿Quiere saber más?

Si desea información sobre el grupo La Vostra Llar, rellene el siguiente formulario y daremos respuesta a su consulta a la mayor brevedad posible.

Contacta con nosotros y te informaremos de las ofertas disponibles