Mantenim el que hem après

Quan parlem d’envelliment fem referència a una etapa més del cicle vital d’una persona que comporta canvis a diferents nivells: físic, cognitiu, social… L’acceptació, l’autoconcepte i l’autoestima, entre d’altres, seran elements claus per enfrontar-nos a la vellesa d’una manera positiva. Un dels canvis que també es poden donar en aquesta etapa és el canvi del […]