Admiració per la feina dels professionals de La Vostra Llar

Per la magnífica tasca que estan realitzant gerocultors/es, equip mèdic i infermeria, personal de cuina, de neteja, manteniment, equip tècnic… de La Vostra Llar. Tots i totes amb un sol propòsit: Tenir cura dels nostres residents i oferir-los la millor atenció. Els aplaudiments són per a vosaltres. I gràcies també a les famílies per la seva confiança, suport i afecte.
Moltes gràcies!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

¿Quieres saber más?

Si desea información sobre el grupo La Vostra Llar, rellene el siguiente formulario y daremos respuesta a su consulta en la mayor brevedad posible.