agencia de marketing

Qualitat a les nostres cuines

A les residències i centres de dia La Vostra Llar volem assegurar que es compleixen els reglaments de qualitat i seguretat alimentària per aconseguir una alimentació saludable, nutritiva i innòcua.

Aquesta normativa la marca el Reglament (CE) 852/2004 que estableix una sèrie de pautes generals en matèria d'higiene dels productes alimentaris que han de complir els operadors d'empreses del sector de l'alimentació, implementant un sistema d'anàlisi de perills i punts de control crítics (APPCC).

Als nostres centres de dia i residències, a banda de les auditories oficials de la Generalitat de Catalunya, realitzem voluntàriament dues auditories internes higiènic-sanitàries a l'any a les cuines dels nostres centres.

Aquestes auditories són executades per auditors i consultors de seguretat alimentària de la nostra empresa col·laboradora Central Borne.

Les auditories es fan mitjançant una llista de verificació eficient i alineada amb els objectius de La Vostra Llar en les quals valorem, entre altres coses:

 1. Que es compleix la norma APPCC d'innocuïtat, de manera que assegurem l'absència de perill en els aliments que puguin perjudicar la salut dels consumidors.
 2. Que se segueixen les fitxes tècniques de les receptes.
 3. Que s'efectuen els registres de temperatura i incidències que marca la normativa.
 4. Que els magatzems i les zones de treball estan netes, higienitzades i ordenades.
 5. Que se segueix el menú pautat i se serveixen les quantitats d'aliment que prescriu la dietista-nutricionista.

Un cop feta l'auditoria a cada centre, s'envia un informe a la responsable de qualitat perquè faci seguiment de les millores proposades.

Els beneficis que obtenim amb aquest servei són:
 1.  Tenim el control sobre la seguretat alimentària dels aliments que elaborem.
 2. Assegurem que es compleix la normativa, les lleis i els reglaments.
 3. Prevenim riscos i perills alimentaris.
 4. Assegurem un mètode de treball amb una bona gestió.
 5. Transmetem més confiança als nostres clients i les seves famílies.
 6. Assegurem que els nostres usuaris estan ben nodrits.

Vols saber més?

Si desitja informació sobre el grup La Vostra Llar, empleni el següent formulari i donarem resposta a la seva consulta com més aviat millor.

Contacta amb nosaltres i t'informarem de les ofertes disponibles