Seguint les indicacions de l’Oficina de Residències BCN del Departament de Salut us informem de la constitució del Comitè de Rebrot en tots els centres residencials La Vostra Llar, per a la preparació i resposta front una onada epidèmica de la Covid 19.

Funció: Gestionar l’episodi i les seves conseqüències a l’interior de la Residència d’acord amb la normativa i els protocols vigents.

Composició:

1. Comandament executiu: Direcció tècnica del centre.

Funció:
– Activar el comitè i fer d’interlocutora amb els diferents agents de salut pública i vigilància epidemiològica.
– Garantir cobertura de vacances, descansos i baixes.
– Crear sistema de guàrdies i localitzacions de la direcció del centre, metge/infermera, responsable higiènic sanitari, interlocutor del servei de prevenció de riscos laborals.
– Disposar de bossa pròpia de personal substitut i Pla de formació de personal suplent.
– Fer d’interlocutor amb el Comitè Clínic Social de l’Oficina de Residències de BCN que s’encarregarà de coordinar i oferir suport territorial i sanitari i activarà el procediment de mobilització de residents i gestió de fluxos.

2. Comandament assistencial: Equip mèdic del centre i responsable higiènic sanitària i Equip d’Atenció Primària coordinats per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) (Decret 203/2015, de 15 de setembre, pel qual es crea la Xarxa de Vigilància Epidemiològica i es regulen els sistemes de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics).

En relació als professionals, la Unitat bàsica de Salut del Servei de Prevenció i Riscos Laborals prendrà el comandament assistencial.

El comitè es constituirà d’ofici en conèixer l’aparició d’un cas simptomàtic suggestiu o d’un cas positiu confirmat bé de resident o de professional

Funció:
– Notificar de manera urgent al Servei de Epidemiologia de ASPB lliurant l’enquesta epidemiològica, al EAP al que està adscrit l’equip sanitari de la Residència i al comitè clínic social de l’Oficina de Residències de BCN.

Un cas en una residència es considera un brot. Les autoritats de Salut Pública determinaran si cal realitzar noves accions de cribratge en una residència i com actuar en cada aparició d’un cas, segons la investigació específica del brot i l’estudi de contactes.

Laura Rabassa
Dpto. Qualitat La Vostra Llar
Col·legi Oficial d’Infermers/es de Girona
Nº 17.06917.4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

¿Quieres saber más?

Si desea información sobre el grupo La Vostra Llar, rellene el siguiente formulario y daremos respuesta a su consulta en la mayor brevedad posible.