agencia de marketing

Comitè de Rebrot en el context de la pandèmia COVID 19

Seguint les indicacions de l'Oficina de Residències BCN del Departament de Salut us informem de la constitució del Comitè de Rebrot en tots els centres residencials La Vostra Llar, per a la preparació i resposta enfront d'una ona epidèmica de Covid 19.

Funció: Gestionar l'episodi i les seves conseqüències a l'interior de la Residència d'acord amb la normativa i els protocols vigents.

Composició:

1. Comandament executiu: Direcció tècnica del centre

Funció:

– Activar el comité y hacer de interlocutora con los diferentes agentes de salud pública y vigilancia epidemiológica.
– Garantizar cobertura de vacaciones, descansos y bajas.
– Crear sistema de guardias y localizaciones de la dirección del centro, médico/enfermera, responsable higiénico sanitario, interlocutor del servicio de prevención de riesgos laborales.
– Disponer de bolsa propia de personal sustituto y Plan de formación de personal suplente.
– Hacer de interlocutor con el Comité Clínico Social de la Oficina de Residencias de BCN que se encargará de coordinar y ofrecer apoyo territorial y sanitario y activará el procedimiento de movilización de residentes y gestión de flujos.

2. Comandament assistencial: Equip mèdic del centre i responsable higiènic sanitària i Equip d'Atenció Primària coordinats per Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) (Decret 203/2015, de 15 de setembre, pel qual es crea la Xarxa de Vigilància Epidemiològica i es regulen els sistemes de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics).

En relació als professionals, la Unitat bàsica de Salut del Servei de Prevenció i Riscos Laborals prendrà el comandament assistencial.

El comitè es constituirà d'ofici en conèixer l'aparició d'un cas simptomàtic suggestiu o d'un cas positiu confirmat bé de resident o de professional.

Funció:

– Notificar de manera urgent al Servei d'Epidemiologia de ASPB lliurant l'enquesta epidemiològica, al EAP al qual està adscrit l'equip sanitari de la Residència i al comitè clínic social de l'Oficina de Residències de BCN.

Un cas en una residència es considera un brot. Les autoritats de Salut Pública determinaran si és necessari realitzar noves accions de garbellat en una residència i com actuar en cada aparició d'un cas, segons la recerca específica del brot i l'estudi de contactes.

Laura Rabassa
Dpt. Qualitat La Vostra Llar
Col·legi Oficial d'Infermers/as de Girona
Nº 17.06917.4

Vols saber més?

Si desitja informació sobre el grup La Vostra Llar, empleni el següent formulari i donarem resposta a la seva consulta com més aviat millor.

Contacta amb nosaltres i t'informarem de les ofertes disponibles