agencia de marketing

Efectes del mindfulness en l'Alzheimer

mindfulness y Alzheimer

Si busquem una traducció de la paraula mindfulness trobarem sovint les accepcions d'atenció plena i plena consciència. Una altra de les definicions més conegudes és la de Jon Kabat Zinn , que afirma que mindfulness és “saber el que estàs experimentant mentre ho estàs experimentant”. És a dir, no és altra cosa que estar plenament presents en allò que estem fent, vivint, sentint o experimentant. Amb una actitud oberta, amable, que no jutja, no exclou i tot ho accepta.

El mindfulness adaptat a les persones grans amb patologies o sense, s'ha expandit en els darrers anys, existint moltes experiències positives que s'estan implementant en residències i centres de dia.

El mindfulness i l'Alzheimer

Ja que actualment no existeix un tractament que sigui òptim per als malalts d'Alzheimer, sí que resulta beneficiós utilitzar les teràpies no farmacològiques com el mindfulness unit al tractament convencional.

En un assaig clínic pilot, les dades van mostrar que el tractament en malalts d'Alzheimer amb donepezil i mindfulness o estimulació cognitiva resultaven en una millor evolució clínica que el tractament farmacològic sol o amb relaxació.

Els beneficis del mindfulness estan documentats en publicacions de medicina i psicologia. Hi ha estudis que mostren canvis provocats al cervell, principalment a l'àrea frontal esquerra, regió associada a l'afecte positiu i la regulació d'emocions.

El estudi Longitudinal Canàries, sobre tractaments no farmacològics a la malaltia d'Alzheimer, mostra com la pràctica de mindfulness a l'estadi lleu-moderat, manté la capacitat cognitiva, funcional i prevé la psicopatologia en almenys dos anys.

Altres beneficis per a la EA són: reducció de l'estrès, millora de la salut emocional, millora de la capacitat d'atenció, millora de la qualitat de son i millores cerebrals.

És important que els malalts d'Alzheimer comencin a practicar com més aviat millor aquesta disciplina que poden realitzar acompanyats de familiars, cuidadors i que a La Vostra Llar ja implementem donats els seus beneficis.

Vols saber més?

Si desitja informació sobre el grup La Vostra Llar, empleni el següent formulari i donarem resposta a la seva consulta com més aviat millor.

Contacta amb nosaltres i t'informarem de les ofertes disponibles