Treballa amb nosaltres
Si desitja més informació sobre les nostres residències, contacti'ns al
93 012 92 81

Malalties: L’Alzheimer, recursos per afrontar-lo

Què és la salut mental?

La OMS al 2001 defineix la salut mental com un estat de benestar en el qual l’individu se n’adona de les seves pròpies aptituds, podent afrontar les pressions normals de la vida, podent treballar productiva i fructíferament i sent capaç de fer una contribució a la seva comunitat.

Què és l’Alzheimer?

Entenem per tant, que si una persona es diagnosticada per Alzheimer no té una salut mental adequada i/o de qualitat, ja que:

La enfermedad de Alzheimer es la forma más frecuente de demencia y afecta al 60-80% de los casos de demencia. Se trata de una enfermedad irreversible y degenerativa del cerebro que afecta progresivamente a la memoria y a la capacidad de pensar, hasta llevar, finalmente, a la incapacidad de la persona para llevar a cabo las tareas más simples. El principal factor de riesgo conocido es la edad avanzada y la probabilidad de desarrollar la enfermedad se duplica cada cinco años a partir de los 65 años. Después de los 85 años, el riesgo alcanza casi el 50%.

(La enfermedad de Alzheimer,2015:1)

Símptomes de l’Alzheimer

Segons la informació extreta de la web oficial de l’associació d’Alzheimer de Chicago (2016), alguns dels símptomes de l’Alzheimer són els següents:

 • Pèrdua de la memòria que interfereix en la vida quotidiana.
 • Dificultats per planificar i/o resoldre problemes.
 • Dificultats per completar tasques rutinàries de la llar, feina o relacionades amb l’oci.
 • Pèrdua de l’orientació temporal i/o espacial.
 • Problemes en el llenguatge parlat i escrit.
 • Canvis d’humor i/o personalitat.

 

Què podem fer per afrontar el diagnòstic de l’Alzheimer en nosaltres mateixos o en una persona propera?

És evident que el primer pas és assessorar-nos i tractar-nos per personal mèdic qualificat. Però també és cert que factors com la nostra socialització, rutines, hàbits, ABVD, etc., poden tenir una gran influència en l’aturada, manteniment i /o evolució del diagnòstic. Per tant, anomenarem diferents aspectes i/o recursos a treballar en un mateix o en l’altre i que poden influir en benefici o perjudici de la persona. Aquests van estar descrits per la salut mental positiva de Jahoda al 1958:

 • Actitud positiva cap a un mateix.
 • Integració (identitat estable en els diferents contextos i rols de la vida).
 • Autonomia (capacitat d’autorregulació dels estats propis, cognitius i emocionals).
 • Creixement personal (capacitat per desenvolupar competències personals).
 • Percepció apropiada de la realitat.
 • Manejar l’entorn, ésser empàtic amb els altres…

 

Aquests aspectes poden afavorir el benestar i la salut mental de l’individu. Així doncs, considerem que s’ha de treballar per fer conscient a la persona, per tal que la seva salut mental es mantingui i/o millori. Als centres de dia i residències La Vostra Llar, l’equip multidisciplinari planifica una atenció directa en cada individu, tot tenint en compte l’afavoriment dels aspectes anteriors i alhora del seu benestar integral.

BIBLIOGRAFIA

Compartir:

Deja tu comentario