agencia de marketing

Malalties: Alzheimer, com afrontar-ho

Alzheimer

Què és la salut mental?

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix salut mental com “un estat de benestar en el qual l'individu és conscient de les seves pròpies capacitats, pot afrontar les tensions normals de la vida, pot treballar de manera productiva i fructífera i és capaç de fer una contribució a la seva comunitat”.

Què és l'Alzheimer?

Entenem, per tant, que si a una persona se li diagnostica Alzheimer no té una salut mental adequada o de qualitat, ja que:

La malaltia d'Alzheimer és la forma més freqüent de demència i afecta el 60-80% dels casos de demència. Es tracta d'una malaltia irreversible i degenerativa del cervell que afecta progressivament la memòria i a la capacitat de pensar, fins a portar, finalment, a la incapacitat de la persona per a dur a terme les tasques més simples. El principal factor de risc conegut és l'edat avançada i la probabilitat de desenvolupar la malaltia es duplica cada cinc anys a partir dels 65 anys. A més, després dels 85 anys, el risc augmenta gairebé el 50%.

Símptomes de l'Alzheimer 

Si bé els tractaments actuals per a l'Alzheimer no poden detenir l'avanç de la malaltia, poden alentir l'empitjorament dels símptomes i millorar la qualitat de vida de les persones amb Alzheimer i els seus cuidadors. Actualment, es treballa a escala mundial per a trobar millors maneres de tractar la malaltia, retardar el seu inici i evitar el seu desenvolupament.

Segons la informació extreta de la web oficial de l' Associació d'Alzheimer de Chicago (2022), alguns dels símptomes de l'Alzheimer són els següents:

 • Canvis de memòria que dificulten la vida quotidiana: s'oblida informació recentment apresa. També s'obliden dates o esdeveniments importants; es demana la mateixa informació repetidament; es necessiten sistemes d'ajuda (notes, dispositius electrònics o es depèn de familiars) per a fer tasques que abans feia un mateix.
 • Dificultats per a planificar o resoldre problemes: algunes persones poden tenir problemes de concentració i experimentar canvis en la seva habilitat per a desenvolupar i seguir un pla o treballar amb números (dificultat per a seguir una recepta coneguda o administrar els comptes mensuals).
 • Dificultats per a exercir tasques rutinàries de la llar, feina o relacionades amb l'oci: a les persones que pateixen Alzheimer molt sovint se'ls fa difícil completar tasques quotidianes. A vegades poden tenir dificultat a arribar a un lloc conegut, administrar un pressupost a la feina o recordar les regles d'un joc molt conegut.
 • Pèrdua de l'orientació temporal o espacial: se'ls obliden les dates, estacions i el pas del temps. Poden tenir dificultat a comprendre alguna cosa si no està en procés en aquest instant i que se'ls oblidi a vegades on estan i com hi han arribat.
 • Dificultat per a comprendre imatges visuals: poden tenir dificultat a llegir, jutjar distàncies i determinar color o contrast.
 • Problemes en el llenguatge parlat i escrit: poden tenir problemes per a seguir o participar en una conversa. És possible que es parin enmig d'una conversa, sense saber com seguir o que repeteixin molt el que diuen. Lluiten per trobar les paraules correctes o el vocabulari apropiat i poden definir coses amb un nom incorrecte.
 • Col·locar objectes fora de lloc: solen col·locar coses en llocs equivocats, se'ls poden perdre i no poden retrocedir els seus passos per a poder trobar-les. A vegades, és possible que acusin els altres de robar-los. Això pot ocórrer més sovint amb el temps.
 • Disminució o falta de judici: poden experimentar canvis en el judici o a l'hora de prendre decisions (regalar grans quantitats de diners a persones que venen productes i serveis per telèfon o prestar menys atenció a la neteja personal.
 • Pèrdua d'iniciativa a la feina o en les seves activitats socials: perdre la iniciativa per a desenvolupar passatemps, participar en activitats socials o esports. És possible que tinguin dificultat a entendre els fets recents del seu equip preferit o en com resoldre el seu passatemps preferit. També poden evitar prendre part en activitats socials a causa dels canvis que han experimentat.
 • Canvis d'humor o personalitat: poden arribar a sentir confusió, patir depressió o ansietat. Es poden enfadar fàcilment a casa, a la feina, amb amics o en llocs on estan fora del seu ambient.

Què podem fer per a afrontar el diagnòstic d'Alzheimer en nosaltres mateixos o en una persona propera?

Mitjançant la detecció precoç, es poden explorar tractaments que podrien alleujar els símptomes, ajudar a mantenir un nivell d'independència per més temps i augmentar les possibilitats de participar en assajos clínics de medicaments que ajuden a promoure l'estudi.

És molt important buscar assessorament i consultar a personal mèdic qualificat. Però, també és cert que factors com la nostra socialització, rutines, hàbits, activitats de la vida diària, etc., poden tenir una gran influència en la detenció, manteniment o evolució del diagnòstic. Per tant, és important conèixer uns certs aspectes o recursos a treballar que poden afavorir el benestar i la salut mental de la persona.

 • Actitud positiva cap a un mateix.
 • Integració (identitat estable en els diferents contextos i rols de la vida).
 • Autonomia (capacitat d'autoregulació dels estats propis, cognitius i emocionals).
 • Creixement personal: (capacitat per a desenvolupar competències personals).
 • Percepció apropiada de la realitat.
 • Control de l'entorn i empatia amb la resta

S'ha de treballar per a fer conscient a la persona i que la seva salut mental es mantingui o millori. En els centres de dia i residències de gent gran La Vostra Llar, l'equip multidisciplinari planifica una atenció directa en cada individu, tenint en compte l'afavoriment dels aspectes anteriors i el seu benestar integral.

BIBLIOGRAFIA

Vols saber més?

Si desitja informació sobre el grup La Vostra Llar, empleni el següent formulari i donarem resposta a la seva consulta com més aviat millor.

Contacta amb nosaltres i t'informarem de les ofertes disponibles