Expresión corporal con música en los centros La Vostra Llar

En les residències per a gent gran i centres de dia La Vostra Llar, els tallers de moviment i expressió corporal Bellànima han aconseguit despertar el cos dels nostres residents i han donat curs a la seva alegria, sensibilitat, creativitat i imaginació.

S’han realitzat diferents jocs i dinàmiques en grup amb música en què ha predominat el moviment, amb l’objectiu de conèixer i dominar progressivament el cos, aprendre a moure’s en l’espai i fomentar l’expressió i comunicació amb els altres.

La música ha estat el fil conductor de les sessions i ha aconseguit transportar als nostres majors a llocs remots. S’han reviscut moments emocionalment molt rics, al rememorar històries personals dels nostres residents i, alhora, s’han recordat les rutines del dia a dia, tan necessàries per al seu benestar.

Les nostres terapeutes de Bellànima han utilitzat materials variats i colorits en totes les sessions (globus, cordes de colors, canyes, teles…), amb l’objectiu que els avis i àvies dels centres de La Vostra Llar interpretaran i deixaran aflorar el gran artista que porten dins.

 

Els tallers Bellànima han resultat un plaer per als sentits dels nostres residents…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

¿Quieres saber más?

Si desea información sobre el grupo La Vostra Llar, rellene el siguiente formulario y daremos respuesta a su consulta en la mayor brevedad posible.