agencia de marketing

La importància de les activitats significatives

Les activitats significatives són experiències d'aprenentatge que aconsegueixen despertar l'interès i la participació de les persones. Són especialment importants per a l'atenció de les persones amb demència.

Aquestes activitats poden ser tant de caràcter individualitzat, com ara: rutines de la llar, preferències a l'hora de vestir,preferències culinàries, o també unes altres que ens fan formar part de grups, com per exemple: esport, oci i aficions. Mantenir-nos ocupats al llarg de tota la nostra vida, ens aporta beneficis, tant a nivell físic com psicològic. Per aquest motiu, a les residències i centres de dia La Vostra Llar, proporcionem als nostres usuaris espais i moments que els permetin continuar duent a terme les activitats que per a ells sempre han estat importants.

 Com podem saber quines activitats són significatives per a cada persona?

Aquesta és una tasca que requereix temps i dedicació. A més, són múltiples els factors a tenir en compte. Començarem per conèixer la història de vida de cada usuari, saber quin ha estat el seu passat ens aportarà una valuosa informació. De la mateixa forma, haurem d'informar-nos de quin és el seu moment vital actual i que li agradaria per al seu futur. Com a professionals, deurem també ser capaços d'observar quines són les seves capacitats actuals. D'aquesta manera podrem dissenyar una intervenció adequada segons el perfil de cada usuari, amb la intencionalitat de preservar les seves habilitats, autonomia i independència.

No menys important serà adaptar les tasques, acompanyar la persona en el seu acompliment i col·laborar amb ella quan presenti alguna dificultat. Així com identificar les seves reaccions, ja que aquestes ens donaran pistes sobre si la persona està gaudint de la tasca, o per contra, mostra avorriment o escàs interès. Amb el pas del temps les persones poden modificar els seus gustos i preferències. Haurem de ser capaços de detectar aquestes qüestions per a dur a terme les modificacions oportunes a cada moment de la intervenció.

Com veieu, una qüestió que en principi pot resultar òbvia, presa una especial rellevància quan s'arriba a l'etapa de la tercera edat. Però no per això és menys important, ja que tots tenim dret a viure com ens agrada, encara que les circumstàncies ens portin a haver de compartir temps i espai en centres de dia o residències.

Llegeix sobre: La importància de les visites familiars per a les persones grans

Vols saber més?

Si desitja informació sobre el grup La Vostra Llar, empleni el següent formulari i donarem resposta a la seva consulta com més aviat millor.

Contacta amb nosaltres i t'informarem de les ofertes disponibles