agencia de marketing

Els rols de gènere

La violència en la nostra societat és un greu problema social i un dels àmbits on es produeix amb més freqüència és la parella. Segons Lorena Arenas (2013), el motiu pel qual la violència de gènere perdura en el temps es deu principalment a les diferents manifestacions d'un sistema de creences, actituds, rols i estereotips assumits des de la desigualtat entre sexes. El gènere es refereix a les característiques de les dones i els homes definides per la societat, com les normes, els rols i les relacions que existeixen entre ells. El que s'espera d'un gènere i d'un altre varia d'una cultura a una altra i pot canviar amb el temps.

Com diu, María Pilar Matud (2012): “La socialització de gènere es caracteritza per ser un procés d'aprenentatge que té lloc al llarg de tota la vida i que comporta la interiorització i/o pràctica de rols diferenciats en funció del sexe assignat en néixer”. Segons Alba González Palomares (1999), els estereotips de gènere es refereixen a les creences consensuades sobre les diferents característiques dels homes i les dones a la nostra societat. Aquests estereotips inclouen característiques molt àmplies que van des d'actituds i interessos, fins a conductes, personalitat, aparença física i ocupacions.

La sociologia estudia els rols socials de gènere existents en el comportament dels homes i les dones, així com les importants diferències en el repartiment dels rols entre tots dos gèneres, que depenen de cada societat, cultura, lloc i època. Rols que són molt presents a la nostra societat, mitjans de comunicació, publicitat, llenguatge, assignació de responsabilitats i obligacions. Per exemple, al món occidental, un dels rols assignats tradicionalment als homes és el de ser responsables de les activitats productives i de representació política, mentre que un dels rols assignats tradicionalment a les dones és el de ser responsables de les relacions afectives, tenir cura de la llar i de les persones dependents.

Al llarg de la història, l'home ha fet un rol molt diferent del de la dona. La dona s'ha ocupat de la cura de la casa, mentre que el rol de l'home ha estat relacionat amb l'àmbit del treball. Una situació que s'ha transformat en les generacions més joves, malgrat que queden molts estereotips que cal eliminar de la societat.

Vols saber més?

Si desitja informació sobre el grup La Vostra Llar, empleni el següent formulari i donarem resposta a la seva consulta com més aviat millor.

Contacta amb nosaltres i t'informarem de les ofertes disponibles