Pla de prevenció de la infecció per Covid-19 en els centres La Vostra Llar

Els centres La Vostra Llar han elaborat plans d’actuació específics, adaptats a les característiques de cada centre, amb mesures de prevenció i control encaminades a prevenir una possible infecció per COVID-19.

Estratègies de prevenció

• Sectorització de les residències en funció de la situació epidemiològica de cada centre.

• Pla d’aïllament per grups de persones amb la mateixa simptomatologia (residents sense símptomes, però que són contactes estrets d’un cas possible o confirmat de Covid-19, residents amb símptomes compatibles amb Covid-19 i residents amb confirmació d’infecció per Covid- 19).

• Garantia de disponibilitat de material de protecció i neteja per dur a terme les mesures de prevenció i control de la malaltia, tant entre els professionals de centre com entre els mateixos residents.

• Protocol especial de gestió de residus, neteja i desinfecció d’espais i superfícies amb plans específics per a cada centre.

• Proves diagnòstiques de confirmació de Covid-19 als residents que presentin símptomes compatibles, utilitzant els circuits establerts per les Autoritats Sanitàries.

Personal

• Pla de continuïtat de l’activitat per afrontar possibles baixes de personal (professionals assistencials i no assistencials), així com sessions de coaching i d’atenció psicològica a disposició dels professionals per garantir un servei assistencial de la màxima qualitat.

• Equips de protecció individual i formació específica als professionals del centre per assegurar una correcta utilització.

• Test periòdics a tots els treballadors.

• Suspensió de l’assistència presencial dels professionals a congressos, seminaris, cursos, etc.

• Control diari de temperatura de tot el personal de la residència.

Unitats de convivència

• Activitats, tallers i teràpies d’estimulació cognitiva i física impartits en petits grups, dividits per unitats de convivència, per respectar la distància social entre els usuaris.

• Suspensió de les visites de persones externes a les residències (voluntaris, estudiants en pràctiques, programes amb col·legis i instituts, visites comercials, etc.).

• Comunicació per videoconferència dels residents amb les seves famílies.

Mesures màximes de prevenció en els centres residencials La Vostra Llar, seguint les normatives aprovades tant pel Govern com per les autoritats sanitàries, que se sumen a les mesures addicionals de control i prevenció recomanades pel departament de Qualitat del grup La Vostra Llar, sota la supervisió i directrius de la Direcció general.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

¿Quieres saber más?

Si desea información sobre el grupo La Vostra Llar, rellene el siguiente formulario y daremos respuesta a su consulta en la mayor brevedad posible.