hombre mayor saluda a sus familiares por videollamada

L’ètica de treball de les residències i centres de dia La Vostra Llar es dirigeix ​​a que les persones grans visquin en un lloc protegit, segur i confortable.

Cuidem amb prevenció, protecció, calidesa, respecte i afecte per assegurar la seguretat d’usuaris, famílies, treballadors i nous residents davant la Covid-19.

Ens assegurem de la desinfecció de tots els espais, elements i materials dels centres, adoptem totes les mesures de protecció necessàries (ús de mascaretes, gel hidroalcohòlic, control de temperatura, equips de protecció individual …), garantim la formació contínua de tot el personal en mesures de prevenció i normes d’higiene, així com la realització de test periòdics a tots els treballadors.

Prioritzem l’atenció personalitzada en unitats de convivència per respectar la distància social, així com en les activitats i teràpies que s’imparteixen, emmarcades en el model d’atenció centrat en la persona (ACP).

L’ingrés en un centre residencial La Vostra Llar permet la continuïtat de la trajectòria vital de la persona. Acollim a cada resident atenent les seves necessitats, respectant els seus desitjos, opinions i preferències i complint estrictes controls de seguretat.

Recepció nou resident

El professional sanitari designat com a referent rep al nou resident i /o la seva família a l’entrada del centre i es converteix en el seu contacte mentre es gestiona el seu ingrés a la residència. Entre les seves funcions destaquen:

• Control i registre de la temperatura del resident a l’entrada del centre.

• Control de possibles símptomes o signes compatibles amb la infecció per la Covid-19.

• Ingrés en una unitat especial de prevenció.

• Supervisió de la desinfecció de l’habitació on residirà el nou resident.

• Informació del pla d’activitats i rutines diàries del resident.

Preservem la salut i el benestar

La vigilància constant de l’equip sanitari i dels professionals de l’àrea de psicologia i fisioteràpia ens permet valorar l’estat físic i emocional de tots els residents per preservar la seva salut i assegurar el seu benestar.

• Garantim a les famílies una informació constant pel que fa a l’estat de salut del seu familiar, així com sobre totes les mesures implantades en el centre.

• Organització de canvis de habitació, si cal, per aïllar persones amb simptomatologia compatible per la Covid-19, seguint rigorosament els procediments de prevenció previstos per les autoritats sanitàries i els experts epidemiològics.

Espais segurs per a visites familiars

Els familiars tenen un paper fonamental en el benestar dels residents. Les relacions socioafectives proporcionen seguretat, autoestima, confiança i suport emocional i social als usuaris. Per respondre a les necessitats de la persona resident i dels familiars, preservem el vincle emocional dels residents amb les seves famílies, mitjançant trucades per videoconferència, espais segurs per a visites o activitats de trobada.

• Acompanyament del familiar des de l’entrada al centre fins a l’àrea o sala de recepció de visites per assegurar el compliment dels protocols per la Covid-19.

• Circuit d’accés ràpid i directe del visitant fins a l’àrea o sala de recepció de visites, per minimitzar riscos de possible contacte amb altres residents.

• Protocols de desinfecció i neteja entre visites.

• Manteniment de distància de seguretat entre visitant i resident.

Els nostres llars s’han adaptat a l’actual situació, garantint al màxim la prevenció, higiene i desinfecció.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

¿Quieres saber más?

Si desea información sobre el grupo La Vostra Llar, rellene el siguiente formulario y daremos respuesta a su consulta en la mayor brevedad posible.