Método Montessori, terapia para enfermedades neurodegenerativas

A les residències i centres de dia La Vostra Llar s’aplica el Mètode Montessori com a teràpia alternativa per al tractament de malalties neurodegeneratives, com ara la Malaltia d’Alzheimer o el Parkinson, entre d’altres.

Les activitats Montessori es basen en el desenvolupament de les habilitats motrius fines, la concentració i la construcció de l’autoestima.

Mitjançant activitats d’estimulació cognitiva, es persegueix restaurar aquelles capacitats necessàries per a conservar certa autonomia i independència en les activitats de la vida diària. Es tracta d’un mètode d’estimulació especialment indicat per a demències severes i, per tant, per treballar a nivell individual o amb grups molt reduïts.

En sessions de prop de trenta minuts, en els centres La Vostra Llar es realitzen exercicis senzills, ajustats a les necessitats de cada resident, emprant diferents objectes que els resulten fàcilment recognoscibles (coberts, llegums, flors, etc.), i que els ajuden a millorar de forma progressiva.

El desenvolupament d’aquest tipus de tallers genera conseqüències positives en la gent gran: redueix el seu nivell d’ansietat, disminueix la seva agressivitat i milloren els seus nivells d’interacció i comunicació amb la resta de residents del centre.

A les residències La Vostra Llar es realitzen les següents activitats i tallers aplicant el Mètode Montessori:

 • Activitats de cura personal per millorar els hàbits d’higiene i cura personal.
 • Tallers per potenciar la motricitat fina, evitar-ne el deteriorament i millorar la coordinació motriu. Gràcies al desenvolupament d’activitats en les que els residents han de treballar amb les mans, millorem la seva concentració i mantenim o recuperem la coordinació i la destresa manual.
 • Activitats de discriminació sensorial per reconèixer i identificar estímuls i interpretar-los associant-los a experiències anteriors.
 • Activitats de cura de l’entorn per potenciar el sentiment de responsabilitat i valorar la importància de la cura de tot el que els envolta.
 • Es potencia el desenvolupament de determinades tasques domèstiques (doblegar i estendre la roba, parar taula, etc.), tasques que, malgrat les seves limitacions, com a conseqüència de l’edat o pel desenvolupament de malalties neurodegeneratives, poden continuar realitzant amb el objectiu de mantenir actives les seves capacitats.

De vegades amb les persones grans infravalorem les seves capacitats i fem per ells coses que podrien fer per si mateixos. Donar-los l’oportunitat de realitzar aquestes tasques pot marcar una important diferència en la seva percepció de si mateixos i en el seu estat d’ànim.

Els factors clau per aconseguir un resultat reeixit en una activitat són els següents:

 • Repetició.
 • Reforç positiu.
 • Inclusió dels cinc sentits, en la mesura que sigui possible, per al desenvolupament de l’activitat o taller.

L’aplicació del Mètode Montessori fa que la gent gran no se sentin com “residents” passius, sinó com una part important del centre residencial.

 • Millora la seva autoestima i se senten valorats.
 • Interactuen més amb els altres, parlen de les tasques que han realitzat…
 • Cada dia s’aixequen pensant que tenen alguna cosa a fer, que tenen un propòsit.

Aquest mètode promou l’autonomia, l’independència i l’iniciativa. Al seu torn, fomenta la capacitat de triar, potencia el desenvolupament de la voluntat i l’autodisciplina.

Es realitzen activitats significatives per a la persona que es basen en les habilitats i capacitats que encara conserven. D’aquesta manera ens assegurem que sempre tinguin èxit en la tasca que desenvolupen. Aquestes activitats sempre han de ser interessants, estimulants i suggestives per a la persona que les va a realitzar.

Les persones amb malalties neurodegeneratives necessiten tenir una rutina, sentir-se realitzats, sentir vàlua personal, expressar sentiments i pensaments, etc. i, mitjançant aquest tipus d’activitats, els terapeutes dels centres geriàtrics La Vostra Llar ho aconsegueixen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

¿Quieres saber más?

Si desea información sobre el grupo La Vostra Llar, rellene el siguiente formulario y daremos respuesta a su consulta en la mayor brevedad posible.