agencia de marketing

Model d'Atenció Centrat en la Persona a La Vostra Llar

Quan parlem del model d'“Atenció Centrada en la Persona” ens referim a un enfocament comprès per una sèrie de valors que s'han de tenir en compte. Hem de reconèixer a cada persona com un ésser singular. Que fins i tot requerint de cures, ha de tenir l'oportunitat de prendre decisions relacionades sobre la seva atenció i mantenir el control de la seva vida diària. Per a això, es fa necessari que l'equip de professionals tingui coneixement de la biografia de cadascun dels usuaris amb els quals treballa. Aquesta informació ens permetrà crear les estratègies més oportunes en cada cas.

A les residències i centres de dia La Vostra Llar, comptem amb la implicació i el lideratge dels responsables i tècnics. Aquests treballen amb l'objectiu d'aconseguir una atenció centrada en la persona de qualitat. És també de summa importància que aquest enfocament sigui una tasca compartida pels tres principals grups del centre residencial: les persones grans, els seus familiars i l'equip de professionals. Està demostrat, que una visió compartida per aquests tres agents proporciona millors resultats en les intervencions.

Així mateix, per obtenir una informació fiable sobre cadascun dels usuaris del centre, és necessari recaptar-la tant de manera qualitativa com quantitativa, posant en valor la importància de les avaluacions periòdiques. Aquestes ens permetran analitzar si les mesures aplicades estan obtenint els resultats esperats o si s'han de realitzar modificacions. Un altre objectiu a tenir en compte és mantenir i consolidar els assoliments que s'hagin aconseguit, per a evitar caure en la inèrcia.

Millorar la qualitat de vida de les persones que atenem, és un procés continu que mai conclou. Per això, l'equip de professionals de les residències i centres de dia La Vostra Llar, entenen la pràctica des de la revisió i el continu aprenentatge. Quan es treballa en un clima de creativitat, il·lusió i aprenentatge la tasca professional resulta molt gratificant per a tots i els resultats es constaten. Remant tots en la mateixa direcció, s'arriba abans a la meta i en millors condicions. La nostra meta no és una altra que oferir a les persones grans la millor atenció possible en aquesta etapa de la seva vida.

Professionals clau en l'Atenció Centrada en la Persona

Vols saber més?

Si desitja informació sobre el grup La Vostra Llar, empleni el següent formulari i donarem resposta a la seva consulta com més aviat millor.

Contacta amb nosaltres i t'informarem de les ofertes disponibles