La importància de l’atenció centrada en la persona (ACP) s’està incrementant en els últims anys en el camp de la gerontologia, model que pretén garantir l’exercici dels drets dels que necessiten ajuda i preservar la seva dignitat, autodeterminació i estil de vida.

En els centres de dia i geriàtrics La Vostra Llar intentem respectar en la mesura del possible les decisions, preferències i opcions personals dels nostres residents. Un canvi de perspectiva encaminada a que els nostres centres s’adaptin a les persones per així respectar la seva individualitat, preferències, gustos i interessos.

Cada vegada són més els informes que demostren que els models ACP aconsegueixen beneficis no només en relació a una major qualitat de vida de la gent gran, sinó també per als professionals (major satisfacció laboral, menor estrès, etc.) i per a les pròpies organitzacions (menor absentisme, major índex d’ocupació, etc.).

A les residències de gent gran La Vostra Llar estem immersos en diferents pràctiques per seguir avançant en l’aplicació d’aquesta metodologia:

  • Formació i sensibilització del personal en el model d’atenció centrada en la persona.
  • Avaluem la situació actual a cadascun dels nostres centres i definim estratègies.
  • Facilitem que la persona necessitada de cures aconsegueixi una major autonomia física i moral.
  • Professionals de referència indaguen sobre els interessos, preferències i desitjos de la persona (en què li agradaria invertir el seu temps, en quines activitats socials desitja participar, quins tallers considera més interessants, etc.)
  • Estimulem a la família i l’usuari perquè portin objectes que tinguin un significat personal important per al resident.
  • Fomentem la comunicació amb els familiars perquè ens expressin els gustos dels residents amb limitacions cognitives.
  • Equips tècnics interdisciplinaris s’encarreguen de tenir un major coneixement de cada persona usuària (no només de les seves malalties i necessitats de cures, sinó de la seva història de vida, preferències i capacitats).

Els centres geriàtrics La Vostra Llar apostem per l’atenció centrada en la persona, en definitiva, pel benestar dels nostres residents.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

¿Quieres saber más?

Si desea información sobre el grupo La Vostra Llar, rellene el siguiente formulario y daremos respuesta a su consulta en la mayor brevedad posible.