Tens dubtes?

Preguntes?

La Vostra Llar respon!

Si estàs pensant en una residència d'avis o un centre de dia, et mostrem les preguntes més freqüents que resoldran els teus dubtes.
Truca'ns

Preguntes freqüents

Com triar una residència per a gent gran?

1. Per què ingressar en un centre residencial?

Ingressar en un centre residencial suposa una difícil decisió sobretot per als familiars del resident. En La Vostra Llar volem acompanyar-vos en aquest procés i ajudar-vos en tot el que sigui necessari. En les nostres residències es viu confortablement, es rep la millor assistència sanitària i es disposa de professionals preparats per a atendre les persones majors en aquesta etapa de la vida. Ens centrem en la persona, coneixem la seva història mèdica des del primer dia i ens interessem per la seva història social, per a poder així entendre i atendre amb la màxima eficiència als nostres usuaris.

2. Què s'ha de mirar per triar una residència?

Per a molts familiars i amics suposa un gran esforç el poder triar el millor centre. Després de visitar diferents residències, la millor opció serà la que més s’adeqüi a les necessitats de l’usuari a ingressar.

Entre d’altres, us podem donar alguns consells a tenir en compte, com per exemple, que sigui un centre que disposi de personal sanitari i social expert (metge, due, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicòleg i treballador social) perquè puguin oferir una atenció integral.

Revisar que sigui un centre actiu i que ofereixi diferents activitats cognitives, de psicomotricitat i, perquè no, també alternatives no farmacològiques, com la teràpia assistida amb animals.

Que disposi de cuina pròpia, la qual cosa és important per a garantir que es rebi una alimentació adequada en el cas de necessitar una dieta especial.

De cara a familiars o amics, que l’horari de visites sigui flexible, perquè els donarà total llibertat a l’hora de visitar a la persona ingressada.

Respecte a les instal·lacions, vigilar que siguin correctes, que hi hagi neteja, que disposin de zones exteriors o bé que, als voltants del centre, hi hagi zones verdes per a poder passejar amb els seus familiars.

3. Quina és la diferència entre La Vostra Llar i altres centres?

Tractem als nostres residents amb amabilitat, calidesa, dignitat, respecte i afecte. Millorem la seva salut i fomentem la seva autonomia, per que sentin que no estan sols i que tornen a ser valuosos socialment. Ens esforcem permanentment en ser més eficaços per resoldre els seus problemes, en ser més eficients per satisfer les seves necessitats i en fer-los sentir que estan en una llar en la que experimentaran de nou benestar, seguretat i confiança. L’esperit de servei, l’elevada professionalitat i el compromís són les claus del model d’atenció, de tots els nostres professionals.

4. Què cal fer per entrar en un centre residencial?

Per a ingressar en un centre residencial, els interessats poden acostar-se a qualsevol centre residencial perquè aquest gestioni automàticament el seu ingrés o bé acudir a Serveis Socials Bàsics per rebre orientació i que tramitin l’ingrés. En ambdós casos, cal presentar la documentació pertinent i complir els requisits estipulats.

5. Quins són els requisits per entrar en un centre residencial públic o privat?

Requisits per a accedir a centres públics i privats:

La persona ha de tenir 65 anys o més (encara que existeixen excepcions tramitades des de Serveis Socials Bàsics de cada Ajuntament).

S’ha d’aportar la documentació pertinent que sol·liciti el centre, que habitualment és la següent: DNI de la persona que realitzarà l’ingrés en el centre, DNI dels familiars o tutor/és responsables, número de compte bancari, reconeixement de grau de dependència, en cas que la persona disposi d’ell, targeta sanitària, recepta electrònica i informe mèdic, a més d’una sèrie de dades sobre la història social de la persona.

 

Per a accedir a un centre residencial de manera pública:

La persona ha de tenir una resolució de dependència que sigui de grau II o III. Amb un grau I de dependència, únicament es pot accedir al recurs de Centre de Dia.
En cas que la persona estigui cobrant una prestació econòmica vinculada, aquesta s’extingirà en realitzar l’ingrés en una residència pública.

Tota persona amb un grau II o III de dependència té dret a apuntar-se a 3 centres públics (residències, centres de dia o una combinació de tots dos). Una vegada la persona té assignada una plaça en un dels centres en els quals està apuntada en llista d’espera, ha d’accedir a la plaça. En el cas que no vulgui fer-ho, només podrà mantenir-se apuntada en una de les tres residències o centres de dia que havia triat.
Per contra, quan la persona encara no té assignada la plaça residencial o de centre de dia, pot apuntar-se i desapuntar-se de les llistes d’espera que més li puguin interessar, sense cap mena de penalització.

Una vegada s’ingressa en una residència o centre de dia públic, la persona es pot mantenir apuntada en la llista d’espera d’una altra residència o centre de dia. Realitzaria el canvi pertinent, si ho desitja, quan li assignin la corresponent plaça residencial o de centre de dia.

 

Per a accedir a un centre residencial privat:

No fa falta que la persona tingui reconegut un grau de dependència. L’accés és més fàcil i directe. Si hi ha una plaça lliure, la pot ocupar pagant l’import que el centre tingui fixat.

Si el centre privat té acreditació, la persona pot sol·licitar la Prestació Econòmica Vinculada. En aquest cas, sí que necessitarà tenir reconegut un grau II o III de dependència i, en funció de la seva capacitat econòmica i de la seva pensió, podrà o no accedir a aquesta prestació.

6. Què cal fer per entrar en un centre residencial públic?

Un dels requisits per ingressar en un centre residencial públic és tenir assignat un grau de dependència superior a I. Per tant, en primer lloc cal tramitar la Llei de la dependència, un cop tramitada la valoració de la dependència, la persona passa a llista d’espera perquè li reconeguin el grau.

El pacient o la pacient poden esperar fins a tres mesos perquè li valorin el grau i un màxim de tres mesos més per rebre la resolució de grau concedida. És a dir, en total, la persona pot arribar a esperar sis mesos des que la valoren fins que li reconeixen el grau de dependència.

Sovint, les llistes d’espera als centres públics són molt llargues, fins i tot d’anys d’espera, de manera que la persona o els familiars poden demanar a la treballadora social (de serveis socials bàsics o de centre residencial) que els apunti en llista d’espera, tot i que el grau de dependència no ho hagin reconegut encara. El reconeixement de grau i la resolució d’aquest triga un màxim d’uns sis mesos, i, com hem assenyalat anteriorment, les llistes d’espera en geriàtrics públics, per regla general, són superiors als sis mesos.

En el moment que la persona o la família decideixen apuntar-se a llista d’espera, poden fer-ho en més d’un centre, d’aquesta manera tindran més possibilitats d’optar a una plaça pública al més aviat possible.

En cas que la persona estigui apuntada en més d’un centre, aquesta podrà optar a la plaça que desitgi quan estigui disponible. En cas que ingressi en un centre i, posteriorment, l’avisin de la disponibilitat de plaça en un altre de la llista en la qual s’havia apuntat, podrà traslladar-se sense problemes. Les necessitats socials, econòmiques, demogràfiques, etc. són diferents, de manera que la persona té dret a canviar de centre, sol·licitar plaça diferent o denegar-la.

7. Quant temps transcorre en les llistes d'espera per a entrar en plaça pública?

El temps que transcorre en les llistes d’espera abans d’ingressar en plaça pública depèn de diverses variables. Influeixen les baixes que es produeixen en el centre on s’hagi sol·licitat la plaça, les persones que hagin sol·licitat la plaça en aquest mateix centre i la població envellida del municipi o ciutat. La probabilitat d’una llista d’espera, més o menys extensa, dependrà dels supòsits anteriors.

Per a poder consultar de manera telemàtica el número de posició en que es troba apuntada una persona en llista d’espera pública, serà necessari registrar-se a través del següent enllaç.

8. Quin és el preu d'un centre residencial públic?

La cartera de Serveis Socials de Catalunya estableix un sistema de copagament del preu de la plaça, en que una part del pagament l’assumeix el futur usuari, en funció dels seus ingressos (mai se superen aquests) i la resta l’Administració.

Preguntes La Vostra Llar

Com són els centres i quins serveis ofereixen?

1. Quins són els professionals que treballen en els centres residencials La Vostra Llar?

En tots els centres La Vostra Llar es disposa del següent personal: gerocultor/a, metge, infermer/a, fisioterapeuta, psicòleg/a, treballador/a social, educador/a social i terapeuta ocupacional. A més de professionals adjunts, com a perruquer/a, podòleg/a, reflexòleg/a, odontòleg/a, òptic/a i audiòleg/a.

2. Què és l'Atenció Centrada en la Persona?

Des del ingrés de el resident, treballem per conèixer la seva història social i fer-la extensible a tot l’equip de professionals, amb la finalitat que prevalguin els seus gustos, aficions, interessos … i així poder fer més confortable la seva estada al nostre centre.

Conèixer el seu passat, per poder entendre el seu present i oferir-li així la millor assistència en família, implicant el resident en les decisions que pugui prendre, per insignificants que puguin semblar.

3. Quins serveis complementaris al centre ofereix el grup La Vostra Llar?

Els serveis complementaris que ofereix el grup La Vostra Llar són els següents:

  • Servei de perruqueria
  • Servei de podologia
  • Servei de reflexologia
  • Servei d’odontologia
  • Servei d’audiologia
  • Servei d’òptica

4. Quins serveis inclou el preu dels centres residencials La Vostra Llar?

El preu dels centres residencials La Vostra Llar inclou els següents serveis: Atenció directa les 24 hores a les activitats bàsiques de la vida diària (ABVD), servei mèdic i control de patologies cròniques, revisió odontològica anual, servei de rehabilitació i fisioteràpia, suport psicològic, tràmits i gestions, oci, teràpies multisensorials, teràpia amb gossos, Txi-kung, aromateràpia, musicoteràpia, etc.), sortides i activitats amb el teixit associatiu de l’entorn (escoles, centres, associacions, etc.), acompanyament i suport general. A més, bugaderia diària, higiene, cura i manteniment de la llar, així com servei de restauració.

Subratlla que l’equip multidisciplinari dels centres residencials La Vostra Llar ofereix assessorament individualitzat i jornades informatives a les famílies i la comunitat de l’entorn a temàtiques d’interès (eines per gestionar la càrrega emocional que suposa la convivència amb una persona que pateix Alzheimer o altres patologies , informació sobre demències, etc.).

5. Quins són els canals de comunicació entre familiars i centres La Vostra Llar?

Els familiars dels residents poden estar en contacte continu amb el centre per preguntar per la seva éssers estimats en qualsevol moment, hi ha diferents canals per a això.

Els canals de comunicació entre els familiars i els centres La Vostra Llar són els següents:

  • Telefònic.
  • Correu electrònic.
  • Xarxes socials: Facebook, Blog, Web, YouTube, Twitter, Pinterest, Instagram i Linkedin.
  • Presencial

Més preguntes?

Si tens alguna pregunta que vulguis que et resolguem, pots contactar amb nosaltres.

Truca'ns

Les nostres residències

Brindem les millors instal·lacions i els millors professionals per garantir una millor qualitat de vida. Som una nova vida, una nova llar.

Veure Residències