Profesionales clave en la Atención Centrada en la persona

Els auxiliars i les gerocultores dels centres geriàtrics La Vostra Llar són peces clau en el nostre model d’Atenció centrada en la persona (ACP). Estableixen, al costat d’altres professionals, una manera de vida casolà pels nostres residents, més flexible i personalitzada.

Intentem adaptar-nos i respectar els hàbits i preferències de les persones, una forma de procedir en la qual aquests professionals són fonamentals a causa de la proximitat i l’atenció continuada que presten als residents.

Amb el nostre model d’atenció personalitzada, els auxiliars i les gerocultores disposen d’una major autonomia, però també tenen una major responsabilitat. Atenen les necessitats diàries de la gent gran, però també acompanyen, protegeixen, cuiden i donen suport als residents perquè, en la mesura de les seves capacitats, puguin seguir dirigint la seva vida.

Una atenció directa continuada, polivalent i ben formada que desenvolupa processos d’atenció integral i personalitzada perquè les persones grans tinguin suport en la realització de la seva activitat quotidiana i no només en situacions relacionades amb cures bàsiques.

 

Auxiliars i gerocultors disposen del suport d’altres professionals per, des d’un treball en equip interdisciplinari, cooperar en la cura de cada resident, sense deixar de implicar-se en el seguiment continuat de les persones al seu càrrec.

L’atenció centrada en la persona genera beneficis no només per a la gent gran (qualitat de vida), sinó també per als professionals (major satisfacció, menor estrès i cansament) i per a les organitzacions (menys conflictes i millors resultats).

Aquests professionals fan que la vida dels residents sigui el més fàcil i còmoda possible. Les seves principals tasques són les següents:

 • Amb el pas de l’edat molts residents tenen la mobilitat reduïda i no poden aixecar-se del llit i moure, de manera que necessiten ajuda per realitzar aquestes tasques.
 • Des de primera hora del matí, ajuden els residents a vestir-se i rentar-se, ja que molts d’ells no ho poden fer per si sols.
 • Ajuden a les persones dependents a mantenir la seva higiene personal.
 • S’encarreguen d’alimentar les persones dependents que no són capaços de menjar per si soles.

En els centres residencials La Vostra Llar construïm relacions assistencials basades en la confiança i el respecte. Per això, a més de les tasques descrites anteriorment, auxiliars i gerocultors, coneixen la biografia, els gustos i l’estil de vida de la persona. Per a un tracte més càlid, s’afavoreix la relació entre la persona usuària i el / la auxiliar referent, intentat que es creï un vincle afectiu.

Les famílies poden participar amb les persones usuàries i el personal en les activitats dels nostres centres de dia i residències, així com prendre decisions relacionades amb la cura del seu familiar i aportar informació sobre la biografia de la persona usuària i el seu projecte vital.

A més, tenim en compte l’entorn per facilitar l’integració dels usuaris en la comunitat, amb activitats que els proporcionen nous contactes socials.

En els centres de dia i residències La Vostra Llar parem atenció no només a les necessitats, sinó també a les capacitats, preferències i desitjos de la gent gran.

El model d’atenció centrada en la persona promou la qualitat de vida de la gent gran i té també un efecte positiu en la realització personal dels professionals dels centres residencials.

Entre els beneficis de l’ACP cal destacar:

 • Millora la qualitat de vida de la gent gran (benestar, estat d’ànim, autonomia, independència …).
 • Els residents i les famílies estan més satisfetes amb l’atenció rebuda.
 • Facilita i anima la presència i col·laboració familiar en les cures.
 • Augmenta la confiança de les famílies cap al centre i els professionals.
 • Dignifica i qualifica la tasca assistencial dels professionals.
 • Motiva, genera il·lusió i enforteix l’autoestima professional.
 • Afavoreix processos de millora i innovació.
 • Fa visible, reforça i posa en valor les bones pràctiques.
 • Crea espais de comunicació i cooperació amb les persones usuàries, les famílies i la resta de professionals, facilitant les relacions i un bon clima laboral.
 • Promou la participació, l’intercanvi i el treball en equip.
 • Millora la qualitat de l’atenció.

Els centres La Vostra Llar considerem fonamental proporcionar una atenció humana, centrada en les necessitats i preferències de les persones. El nostre objectiu és incrementar la qualitat de vida dels nostres residents, majoritàriament, persones en situació de fragilitat, discapacitat o dependència.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

¿Quieres saber más?

Si desea información sobre el grupo La Vostra Llar, rellene el siguiente formulario y daremos respuesta a su consulta en la mayor brevedad posible.