Programa “Compartiendo mesa”

Els centres residencials socis d’ACRA (Associació Catalana de Recursos Assistencials) ens hem proposat cobrir les necessitats nutricionals de 1.000 persones grans cada dia, amb l’objectiu de compartir més de 261.000 dinars en un any.

A Catalunya prop de 150.000 persones grans viuen soles.

L’aïllament social és un greu problema que afecta a les persones grans i que provoca
problemes en la seva salut física i mental.
Pateixen el risc de deixar de relacionar-se amb altres persones, de patir carències greus en la seva alimentació, d’empitjorar el seu estat de salut per falta d’atenció…
Aquesta situació és especialment delicada en aquelles persones amb dificultats econòmiques.

El programa Compartint taula té per objectius:

Oferir alimentació gratuïta a persones grans amb necessitats socials i/o econòmiques.
Garantir la seva correcta nutrició en un centre de proximitat, amb una cura professional i de qualitat, on poden rebre l’atenció que necessiten.
Facilitar un espai que permeti fomentar les relacions socials de les persones grans usuàries del programa.

Els centres que participen en el programa Compartint taula:

Posen a disposició la seva expertesa al servei del benestar de les persones grans.
Fomenten la integració dels centres en el seu entorn més proper, participant en un projecte que abasta tot el territori català.
Aporten un recurs molt valuós en el context socioeconòmic actual en favor de la gent gran del país.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

¿Quieres saber más?

Si desea información sobre el grupo La Vostra Llar, rellene el siguiente formulario y daremos respuesta a su consulta en la mayor brevedad posible.