Són moltes les veus que afirmen que les persones amb Alzheimer o amb altres tipus de demència tendeixen a desconnectar-se del món present que els envolta per endinsar-se en el seu llunyà i irreal món intern. Perden la seva identitat enfront de la societat, se senten incompreses i es veuen incapaços d’expressar els seus sentiments.

No obstant això, en molt poques ocasions ens posem en el lloc de les persones que pateixen aquest tipus de malalties. El seu dia a dia pot ser molt desconcertant, en no saber expressar el que necessiten o senten, no entendre el que se’ls diu, no reconèixer a les persones que els envolten o no comprendre el que s’espera d’elles.

En l’actualitat, els models terapèutics d’atenció i comunicació centrats en la persona donen importància als entorns. Es pretén empatitzar amb la persona amb demència, mantenir la seva identitat i generar una actitud comprensiva cap a aquelles “alteracions conductuals” que tant desconcerten i tant malestar generen entre els cuidadors i les persones de l’entorn.

Cal utilitzar l’empatia per sintonitzar amb la realitat interna de les persones afectades per la demència, amb l’objectiu de poder aportar-los seguretat i força perquè la persona se senti vàlida i pugui expressar els seus sentiments.

En els malalts amb demència és molt important aconseguir retardar l’evolució de la malaltia, per aquest motiu els centres La Vostra Llar desenvolupen les següents tècniques:

Tècniques per millorar la memòria

 • Exercitar i millorar tant la memòria recent com els records més llunyans.
 • Jocs de memòria amb imatges, de memorització de paraules o frases, de repetició de nombres, etc.
 • Exercicis per recordar esdeveniments i notícies.
 • Recordar fets quotidians.
 • Utilització de material visual i verbal per evocar records remots.
 • Exercicis de memòria biogràfica i accions relacionades amb les dades personals del pacient, com noms de familiars, números de telèfon o lloc en el qual viu.

 

Tècniques per estimular l’orientació

 • Preguntes bàsiques per millorar l’orientació temporal, espacial i personal.
 • Preguntes sobre el mes, any, dia o estació.
 • Qüestions sobre la ciutat, el barri o fins i tot el domicili en el qual es troba.
 • Orientació sobre el nom del malalt, data i lloc de naixement, etc.
 • Optimitzar la capacitat verbal (llenguatge oral i escrit) amb descripció d’imatges, làmines o situacions.
 • Exercicis de lectura i escriptura.
 • Exercicis de repetició de paraules, lletres, frases o números.
 • Denominació dels objectes quotidians.

 

Tècniques per millorar les gnòsies (capacitat que té el cervell per reconèixer informació prèviament apresa com poden ser objectes, persones o llocs a través dels nostres sentits).

 • Exercitar la percepció i reconeixement tant de formes com de característiques físiques de persones i objectes, de forma visual, tàctil i auditiva (reconeixement de lletres i números en relleu, reconèixer i imitar sons, reconeixement facial de familiars, etc.).

 

Tècniques per millorar les pràxies

 • Per treballar les capacitats pràxiques del malalt d’Alzheimer s’han d’aprofitar els seus gustos personals i aficions i buscar tasques aplicables a la seva vida diària.
 • Unir punts numerats per completar un dibuix.
 • Utilitzar objectes quotidians, anomenar-los, assenyalar per a què serveixen i demostrar el seu ús.
 • Dibuixar elements quotidians.

Actualment no hi ha cap tractament reconegut i eficaç que pugui curar l’Alzheimer, però una detecció precoç i un correcte acompanyament, ajuden a millorar l’evolució d’una malaltia. Les residències d’avis i centres de dia La Vostra Llar proporcionen una atenció sanitària i social, amb un tracte familiar, que té per objectiu retardar al màxim el desenvolupament de les malalties neurodegeneratives.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

¿Quieres saber más?

Si desea información sobre el grupo La Vostra Llar, rellene el siguiente formulario y daremos respuesta a su consulta en la mayor brevedad posible.