agencia de marketing

Requisits per ingressar en una residència de gent gran

Els requisits varien en funció del tipus de residència, per la qual cosa abans hem de conèixer les seves peculiaritats, característiques i diferències.

Les residències d'avis es classifiquen, segons qui les gestiona, en: Residències públiques, residències privades, residències acreditades, col·laboradores i concertades.

Residències públiques

Les residències públiques són centres gestionats íntegrament per organismes públics, com els ajuntaments. Per a poder accedir a aquests centres, les persones majors han de complir amb els requisits fixats en la Llei de Dependència.

Residències privades

Les residències privades són centres gestionats íntegrament per empreses privades i els requisits d'accés depenen de les condicions de cada centre. En els centres privats, el preu pot variar en funció de la mena d'habitació o dels serveis sol·licitats.

Residències acreditades, col·laboradores i concertades

Són centres gestionats per empreses privades on hi ha places reservades per a l'Administració Pública en les quals el resident abona un preu públic en funció dels seus ingressos.

INGRÉS EN UNA RESIDÈNCIA PÚBLICA o CENTRE DE DIA PÚBLIC

Un dels requisits per a ingressar en un centre residencial públic és tenir assignat un grau de dependència II o III. Per tant, en primer lloc, cal tramitar la valoració de la dependència i, una vegada tramitada, la persona passa a llista d'espera perquè li reconeguin el grau.

El pacient o la pacient pot esperar fins a tres mesos perquè li valorin el grau i un màxim de tres mesos més a rebre la resolució de grau concedida. És a dir, l'espera pot prolongar-se un total de sis mesos des de la valoració fins al reconeixement del grau de dependència.

Una vegada rebuda la resolució de grau concedida, cal fer front a les llargues llistes d'espera dels centres públics, que, sovint, solen ser molt llargues, fins i tot poden passar anys, fins a rebre l'avís de la disponibilitat de plaça en una residència pública.

A la llista d'espera de plaça pública hi influeixen les baixes que es produeixen al centre on s'hagi sol·licitat la plaça, les persones que hagin sol·licitat la plaça al mateix centre i la població envellida del municipi o ciutat. A més, per poder beneficiar-se d'una plaça pública es tenen en compte els ingressos i les propietats de la persona.

Per això, es recomana que la persona o els familiars demanin a l'equip de treball social de serveis socials bàsics o del centre residencial on estiguin interessats que se'ls apunti en llista d'espera, encara que no n'hi hagin rebut la resolució de grau.

La cartera de Serveis Socials estableix un sistema de copagament del preu de la plaça, en què una part del pagament ho assumeix el futur usuari, en funció dels seus ingressos (mai no se superen aquests) i la resta l'Administració.

Si la persona té un grau I de dependència només es podrà apuntar a 3 centres de dia públics, però no tindrà dret a apuntar-se a cap residència pública.

Les persones amb un grau II o III de dependència tenen dret a apuntar-se a 3 centres públics (residències, centre de dies o una combinació de tots dos). Un cop la persona té assignada una plaça a un dels centres on està apuntada en llista d'espera, ha d'accedir a la plaça. En cas que no ho vulgui fer, només es pot mantenir apuntada en una de les residències o centre de dia que hagi triat amb anterioritat.

Per contra, quan la persona encara no té assignada la plaça residencial o de centre de dia, es pot apuntar i desapuntar de la llista d'espera que més us pugui interessar, sense cap mena de problema.

Una vegada s'ingressa en una residència o centre de dia públic, la persona, com comentàvem anteriorment, es pot mantenir apuntada en la llista d'espera d'una altra residència o centre de dia i, en cas que li avisin posteriorment de la disponibilitat de plaça, podrà traslladar-se sense problemes.

Per a poder consultar de manera telemàtica el número de posició en què es troba apuntada una persona en llista d'espera pública, és necessari registrar-se a través del següent enllac i Consulta llistes d’accés a recursos per a gent gran.

INGRÉS EN UNA RESIDÈNCIA PRIVADA 

Per a accedir a un centre residencial privat, no fa falta que la persona tingui reconegut un grau de dependència. L'accés és més fàcil i directe. Si hi ha una plaça lliure, la pot ocupar pagant l'import que el centre tingui fixat.

INGRÉS EN UNA RESIDÈNCIA ACREDITADA

Si el centre privat té acreditació, la persona pot sol·licitar la Prestació Econòmica Vinculada (una ajuda per a pagar la seva estada en la residència). En aquest cas, sí que necessitarà tenir reconegut un grau II o III de dependència i, en funció de la seva capacitat econòmica i de la seva pensió, el departament de Serveis Socials li concedirà o no aquesta prestació.

INGRÉS EN RESIDÈNCIES COL·LABORADORES o CONCERTADES 

Cal complir, igual que succeeix amb les residències públiques, amb els requisits que especifica la Llei de Dependència per a poder accedir a aquestes places.

Es tracta de residències privades, que reserven un nombre de places per a l'Administració Pública, és a dir, són places públiques en residències privades.

La diferència entre totes dues no afecta l'usuari, sinó l'empresa privada que les gestiona. A la residència concertada, l'Administració pública paga al centre una quantia econòmica fixa per aquestes places, independentment de si estan ocupades o no, i el centre no pot cobrir les places que tingui disponibles, ja que se n'encarrega l'Administració. A les residències col·laboradores, l'Administració paga a la residència únicament pel nombre de places que té ocupades, i el centre pot comercialitzar les places restants disponibles de manera privada.

Els equips de Treball Social dels centres residencials La Vostra Llar, que compten amb places privades, públiques i amb dret a PEV, estan a la vostra disposició per ampliar-los informació, resoldre els vostres dubtes i ajudar-los en els tràmits necessaris de La Llei de Dependència. No dubteu a trucar-nos al 931 206 153

Vols saber més?

Si desitja informació sobre el grup La Vostra Llar, empleni el següent formulari i donarem resposta a la seva consulta com més aviat millor.

Contacta amb nosaltres i t'informarem de les ofertes disponibles