agencia de marketing

La risoteràpia millora la nostra qualitat de vida

La risoteràpia és una tècnica psicoterapèutica que produeix beneficis emocionals, mentals i somàtics. Consisteix en una teràpia grupal o individual que utilitza diversos jocs i dinàmiques amb la finalitat d'induir el riure amb finalitats curatives.

Quan una persona riu tot el seu ésser se'n beneficia. L'acció psicoterapèutica es manifesta quan es pot canviar la manera de percebre la mateixa realitat i el món que l'envolta. Mitjançant el riure s'aconsegueix generar estats d'ànims positius que influeixen a la nostra ment i al nostre cos.

El riure és innat i instintiu, l'ésser humà aprèn a riure instintivament als quatre mesos. Segons Joan Mora, el riure es va desenvolupar abans que la parla com a senyal de comunicació i expressió social.

L'acte de riure implica components cognitius, afectius i motors i està associat a circuits cerebrals i subcorticals de diferents àrees cerebrals. Una de les zones que s'estimula directament al riure és l'eix hipotàlem (hipòfisi que allibera i produeix endorfines que ajuden a sentir plaer i poden mitigar la sensació de dolor). Altres substàncies bioquímiques que s'estimulen amb el riure són la dopamina, que eleva l'estat d'ànim, l'adrenalina que ens permet estar atents i receptius i la serotonina que regula el son.

Els tallers de risoteràpia es poden aplicar a nens, adolescents i adults grans amb afeccions de salut, siguin físiques o mentals. En el cas de persones grans dependents, institucionalitzats en centres, hem d'adaptar les dinàmiques per afavorir una bona progressió del grup. Sempre respectant les quatre fases del taller (desbloqueig, dinàmica, desenvolupament i recuperació) per assolir una manifestació assossegada i serena d'alegria. Altres teràpies no farmacològiques que formen una bona sinergia amb la risoteràpia són la dansa i la musicoteràpia, ajudant com a catalitzadores de les sessions de risoteràpia.

Altres aspectes importants a tenir en compte en formar el grup del taller de risoteràpia és la capacitat de comprensió i percepció sensorial que puguin tenir els participants, així com el grau de mobilitat. La risoteràpia ajuda a percebre la vida i els esdeveniments des d'una òptica diferent de la que estem habituats. Aprendre a veure les situacions més favorables o altrament és l'art de la risoteràpia el qual volem afavorir a les residències La Vostra Llar.

I, finalment, cal esmentar el màxim exponent i creador d'aquesta teràpia el Dr. Patch Adams i una de les cites: “Sóc el boig que creu que el riure ho cura tot”.Sóc el boig que creu que el riure ho cura tot”.

Vols saber més?

Si desitja informació sobre el grup La Vostra Llar, empleni el següent formulari i donarem resposta a la seva consulta com més aviat millor.

Contacta amb nosaltres i t'informarem de les ofertes disponibles