Televisió de Girona visita la residència La Vostra Llar Blanes

Televisió de Girona ha visitat la residència La Vostra Llar Blanes per comprovar com ha millorat el benestar emocional dels residents després de la vacunació.

Després de rebre la immunització, la nostra gent gran recupera de manera progressiva i atenent sempre a les recomanacions de les autoritats sanitàries, activitats necessàries per al seu benestar (rebre visites de familiars amb normalitat, gaudir de sortides fora del centre…).

La vacunació a les residències ha millorat notablement la situació a la Regió Sanitària de Girona.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

¿Quieres saber más?

Si desea información sobre el grupo La Vostra Llar, rellene el siguiente formulario y daremos respuesta a su consulta en la mayor brevedad posible.