agencia de marketing

Viatjar amb el Imserso

Què és el Imserso?

L'Institut de Majors i Serveis Socials (Imserso) és una de les entitats gestores de la Seguretat Social, està adscrita al Ministeri de Sanitat i és de dret públic.

El Imserso ofereix diferents serveis, entre altres, els complementaris a les prestacions del sistema de la Seguretat Social, en el qual destaca el servei de turisme que proporciona un ventall de viatges assequibles que fomenten l'oci, la participació i la cohesió social de les persones majors.

Qui pot viatjar amb el Imserso?

D'una banda, totes les persones que resideixen a Espanya, que tenen una pensió de jubilació o de viduïtat i l'edat de la qual és superior als cinquanta-cinc anys. També aquelles persones que són perceptores d'altres prestacions o perceben el subsidi d'atur amb més de seixanta anys. Finalment, trobem les persones que són beneficiàries del sistema de la Seguretat Social i tenen més de seixanta-cinc anys.

D'altra banda, també poden gaudir d'aquest programa tots els espanyols que resideixen a l'estranger i que reuneixen els requisits anteriors.

Les persones que reuneixen les condicions anteriors, poden anar acompanyats de la seva parella de fet o cònjuge sense la necessitat que aquest compleixi els requisits anteriors. També poden ser acompanyats pels fills que tinguin una discapacitat del 45 per cent o superior.

Quins requisits cal reunir per a poder viatjar amb el Imserso?

No sufrir trastornos del comportamiento.

No padecer enfermedades contagiosas.

Ser una persona autónoma y capaz de realizar por si sola las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD).

¿Cómo se puede viajar con el Imserso?

Per a accedir al servei de turisme del Imserso cal emplenar un formulari i presentar-lo en l'Institut de Majors i Serveis Socials perquè sigui signat.

Per a obtenir aquest formulari hi ha dues possibilitats:

1. Demanar hora al treballador social del teu municipi, qui t'ajudarà a emplenar-lo i l'enviarà a l'Institut de Majors i Serveis Socials per a la seva acreditació.

2. Descarregar el formulari per Internet en la web imserso.es i enviar-ho emplenat via Internet (amb certificat digital) o bé per correu ordinari.

Quan es pot viatjar amb el Imserso?

Una vegada s'hagi presentat la sol·licitud i et hagin acreditat.

En cas que l'any anterior la persona ja fos acreditada per a viatjar no és necessari emplenar de nou la sol·licitud, ja que les seves dades es renoven directament.

On es pot viatjar amb el Imserso?

Existeixen tres modalitats de viatge per a triar:

1. Costa peninsular (Andalusia, Múrcia, Comunitat de València i Catalunya) 15,10 o 8 dies.

2. Costa Insular (Canàries i Balears) 15,10 o 8 dies.

3. Turisme d'interior (circuits culturals, turisme per la naturalesa, viatge a les capitals de província i viatges a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla) amb estades de 7 o 3 dies.

Què inclouen els viatges del Imserso?

Allotjament en règim de pensió completa.

Transport d'anada i volta.

Pòlisses d'assegurança col·lectiu.

Servei mèdic en el mateix hotel, excepte en els viatges a capitals de província.

Programa d'animació sociocultural.

Per què haig de viatjar amb el Imserso?

D'una banda, aquests viatges estan destinats i creats per al col·lectiu de persones majors, aquestes persones es troben en un procés de canvi de l'edat adulta a la vellesa.

Aquesta etapa de la vellesa es configura depenent de l'individu, com aquest la viu i la interpreta. És per això imprescindible gaudir de les activitats de la vida quotidiana, construir una història vital amb sentit i continuïtat, per exemple, viatjant, acceptar les responsabilitats del que un ha estat i és, mantenir hàbits de vida saludable i conservar actituds i estats d'ànim positius que afavoreixin les emocions gratificants per a preservar un benestar holístic. Així doncs, mitjançant els viatges podem aflorar tots aquests aspectes.

D'aquesta manera, podem dir que el fet de viatjar afavoreix el renéixer de les relacions i la interacció social, també disminueix l'ansietat i fomenta la cultura. La persona ha de planificar i organitzar-se, la qual cosa aporta a l'individu noves experiències, reptes i objectius que l'ajuden a construir un nou pla de vida que el motivi.

D'altra banda, viatjar amb el Imserso és una bona oportunitat, ja que ofereix una àmplia gamma de destins a un preu assequible (el preu oscil·la entre els 10 i els 25 euros per dia) i amb unes condicions immillorables de tot inclòs.

Des del grup de residències d'ancians i centres de dia La Vostra Llar es fomenta la participació en aquest servei de turisme i es dona suport i assessorament a tots els residents que així ho desitgen.

BIBLIOGRAFIA

Imserso.I. (2017). Imserso. Institut de majors i Serveis Socials: Imserso.es. http://www.imserso.es/imserso_01/index.htm

Vols saber més?

Si desitja informació sobre el grup La Vostra Llar, empleni el següent formulari i donarem resposta a la seva consulta com més aviat millor.

Contacta amb nosaltres i t'informarem de les ofertes disponibles