Visites de familiars a les residències La Vostra Llar

mujer mayor recibe la visita de familiares en su residencia

Les visites de familiars a les residències de gent gran La Vostra Llar s’han reprès de manera progressiva, tot i que, en funció de la situació epidemiològica, les Autoritats Sanitàries poden determinar en qualsevol moment la seva suspensió per al control de la infecció per Covid-19.

Les nostres residències mantenen màximes mesures de prevenció, a causa de l’elevada afectació del coronavirus entre la gent gran, de manera que en qualsevol moment es poden determinar mesures addicionals de prevenció per garantir la seguretat dels residents i les seves famílies.

Les visites es realitzaran amb cita prèvia. Serà el propi centre el que es posi en contacte amb les famílies o tutors del resident per concretar dia i hora de la visita.

Es prohibirà l’entrada al centre en cas de observar símptomes compatibles amb la malaltia.

Ompliran una fitxa epidemiològica i se’ls prendrà la temperatura a la entrada del centre.

Les visites es produiran amb una periodicitat i durada determinada, en funció dels criteris organitzatius de cada centre.

El familiar no podrà abandonar l’àrea o sala de recepció de visites, excepte que vagi acompanyat d’un professional del centre, per tal d’evitar possibles contagis.

El familiar haurà de visitar al resident directament al arribar i sortir immediatament després de la visita, sense transitar per la resta del centre.

S’han creat “àrees netes” dedicades específicament a les visites en què es garanteix la distància de seguretat de dos metres entre el visitant i el resident.

Previ a la visita

Des de la residència contactarem amb vostès per acordar dia i hora de la visita, així com el nom del familiar i/o tutor que acudirà.

Realitzarem una breu enquesta per assegurar-nos que cap persona amb símptomes de Covid-19 entri al centre, així com un control de temperatura en el moment de l’accés. Aquest document els serà lliurat el dia de la visita, a l’entrada de la residència, perquè ho omplin i signin.

Accés a les residències

A la entrada del centre, s’han de desinfectar mans i calçat i hauran de venir amb mascareta.

Han de respectar la distància de seguretat i estaran guiats en tot moment per un professional del centre, que els acompanyarà pel circuit marcat d’entrada i sortida, així com durant la visita.

Visita

Amb caràcter general, la durada de la visita s’estima en un temps d’entre 20 i 30 minuts.

Hauran de respectar la norma de no contacte físic amb el seu familiar (petons, abraçades, carícies …).

En el cas de pacients enllitats o residents en fase final de vida, la visita es realitzarà a l’habitació, guardant les mateixes mesures de seguretat i mantenint la distància de seguretat.

Els familiars han de respectar i complir estrictament els protocols facilitats per les autoritats sanitàries, així com les mesures específiques implantades per La Vostra Llar que els seran indicades des del centre. Necessitem de la vostra col·laboració per minimitzar riscos i que les visites es realitzen amb les màximes garanties de seguretat per preservar la salut dels residents i els professionals que els atenen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

¿Quieres saber más?

Si desea información sobre el grupo La Vostra Llar, rellene el siguiente formulario y daremos respuesta a su consulta en la mayor brevedad posible.