agencia de marketing

Beneficis de la teràpia amb nines

La teràpia amb nines és una intervenció no farmacològica que utilitza ninots terapèutics amb aparença de nadó. Al nostre país s'ha introduït des de fa uns anys com a teràpia no farmacològica amb bastant èxit a les residències de gent gran. Els pioners en la seva utilització han estat diversos països com Anglaterra, Itàlia o els Estats Units.

La finalitat és millorar l'estat emocional de la persona afectada per alguna demència i disminuir els símptomes psicològics i conductuals que es presenten amb l'evolució de la malaltia.

Abans d'iniciar una intervenció d'aquesta mena, cal fer una valoració cognitiva i funcional. També és important conèixer la seva història de vida en profunditat, ja que no és una teràpia aplicable a totes les persones.

La seva fonamentació teòrica es basa en la Teoria de l'Aferrament de John Bolwby, en la Teoria de l'Objecte Transicional de Winnicott i en l' Atenció centrada en la persona des de la perspectiva de les demències de Tom Kitwood.

Cal assenyalar la importància de satisfer les necessitats psicològiques que va definir Kitwood en la seva teoria, com la inclusió, l'aferrament, l'ocupació, el consol i la identitat que es poden cobrir gràcies a aquesta teràpia. Aquest fenomen es dona, ja que, s'activa la memòria emocional i permet que sorgeixin instints de cura associats a la maternitat i rols viscuts.

Hi ha evidències empíriques del benefici de la teràpia amb nines. Diversos estudis indiquen una reducció en els comportaments desafiadors i agressius. Els participants són menys irritables i també milloren les habilitats de comunicació i estat emocional. Com a conclusió, la teràpia amb els ninots millora l'estat emocional de les persones amb demència.

A La Vostra Llar Clot realitzem aquesta tipologia de teràpies no farmacològica i no podem estar més que satisfets amb els beneficis percebuts amb aquesta.

Vols saber més?

Si desitja informació sobre el grup La Vostra Llar, empleni el següent formulari i donarem resposta a la seva consulta com més aviat millor.

Contacta amb nosaltres i t'informarem dels serveis disponibles