agencia de marketing

Responsabilitat Social Corporativa

Garantim que les persones grans gaudeixin d'un envelliment digne sobre la base de la sostenibilitat empresarial i ambiental.

¿Necesites informació?
Tenim la teva solució

Som una empresa responsable i compromesa amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per garantir que les persones grans gaudeixin d'un envelliment digne sobre la base de la sostenibilitat empresarial i ambiental. Promovem una convivència sana basada en la tolerància entre totes les edats, enfortim la cooperació i la inclusió social i reivindiquem una atenció humana, càlida i afectuosa per afrontar amb garanties el repte demogràfic dels propers anys.

Amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats que presenten les persones dins del seu procés d'envelliment i, alhora, integrar els objectius de sostenibilitat, hem engegat un programa dinàmic que analitza constantment els nostres propòsits com a grup de residències i centres de dia per a gent gran.

A través d'aquest programa d'anàlisi, identifiquem reptes alineats amb els objectius de desenvolupament sostenible i dirigim la nostra estratègia a la consecució de projectes i iniciatives concretes, tant individualment com en aliança amb altres entitats. 

Som plenament conscients de tot el que poden aportar les persones grans a la nostra societat (valors, experiència, coneixements…) i volem establir les eines necessàries per impulsar les seves capacitats. Maximitzem el seu creixement personal a través de relacions de suport que els permeten desenvolupar una vida plena i compromesa amb la comunitat. 

La Vostra Llar publica una Memòria Anual que segueix les bases de la sostenibilitat empresarial i ambiental.

Els nostres Valors

Com a resposta a la sensibilització per afavorir una millora en el tracte a la gent gran, comptem amb un Comitè de RSE que implica transversalment tota la companyia i s'encarrega d'aplicar, difondre i supervisar els valors de La Vostra Llar en tots els nostres àmbits de actuació: Recursos Humans, Màrqueting, Comunicació, Departament assistencial, Departament de Qualitat, Departament Financer, etc.

Els valors són les arrels de la cultura de La Vostra Llar, caracteritzen el comportament de tots els professionals dins de l'empresa i amb els nostres clients, expressen com treballem, com volem que ens vegin els nostres residents i què volem que sàpiga de nosaltres la societat.

Passió i acompanyament

Sentim passió i orgull pel que fem.

Calidesa en el tracte

Tractem amb amabilitat, calidesa, respecte i afecte.

Compromís i aprenentatge

Aprenentatge i Innovació constant per a un millor servei.

Respecte per les persones

Respecte i empatia amb una escolta activa.

La nostra Visió

Un grup de referència i amb vocació de lideratge en el sector de la dependència i en la prestació de cures de la màxima qualitat en centres de tamany mitjà, que són la llar de la nostra gent gran, amb una atenció molt directa, professional i al màxim de personalitzada. Un ambient de treball motivador que fomenta el desenvolupament, la col·laboració i el reconeixement on es contribueix a millorar l'entorn i la societat.

La nostra Missió

Proporcionar serveis integrals d'assistència i acompanyament, amb estàndards elevats de qualitat i un tracte respectuós, familiar i càlid, fomentant les possibilitats de desenvolupament personal de la gent gran i construint vincles de suport perquè gaudeixin d'una vida plena i siguin protagonistes del seu propi procés personal.

Compromís amb la Gent Gran

  • Analitzem la nostra manera de mirar, cuidar i protegir la nostra gent gran per contribuir a millorar la seva qualitat de vida. 
  • Traslladem les nostres iniciatives a la societat en general per millorar la qualitat de vida de la gent gran i les seves famílies des d'un enfocament comunitari.
  • Visibilitzem la importància de proporcionar un tracte càlid, familiar i proper per millorar la salut de les persones grans, acompanyar-les en situacions de més vulnerabilitat, intervenir en situacions de solitud i sensibilitzar la societat.

Cuidado de personas mayores en La Vostra Llar

Compromís amb la Inclusió Social

Residencia de ancianos - La Vostra llar

Cap persona gran pot estar sola si necessita cures especials o una atenció personalitzada. Considerem prioritari la promoció del benestar de la gent gran, vetllar per la seva seguretat i tranquil·litat.

Col·laborem amb administracions, fundacions, organitzacions, serveis d'assistència social… per facilitar recursos assistencials a persones amb pocs recursos econòmics.

Moltes persones grans dependents necessiten ajuda assistencial, però no compten amb els recursos necessaris per poder accedir a una plaça residencial o un centre de dia, per això considerem prioritari obrir processos de diàleg amb empreses que comparteixen els nostres principis i valors, que posin les persones i el planeta al centre de la seva estratègia. 

Només a través d'aliances serem capaços de transformar l'entorn, perquè, per ser part de la solució, necessitem l'ajuda i el compromís d'altres empreses… “Unir-se per fer alguna cosa més gran”.

L'aliança estratègica amb l'empresa de serveis per a gent gran Vidallar Serveis ens possibilita trobar solucions econòmiques per a persones en risc d'exclusió social, protegir els seus drets i garantir el seu benestar.

Compromís amb la Salut

Desenvolupament d’accions de promoció de la salut per garantir el benestar dels nostres equips professionals.

Fomentem la combinació d'una alimentació bona i equilibrada, la prevenció, la cura del cos, la relació amb el medi ambient i l'activitat social. 

Compromís, sensibilització i educació per assolir estils de vida saludables i responsables amb un desenvolupament sostenible. Provocar canvis individuals contribueix a transformar la realitat social.

  • Desenvolupament d'activitats lúdiques que permeten prendre consciència de la importància d'incorporar hàbits saludables a la nostra vida diària.
  • Participació i organització de Caminades i Passejades solidàries en col·laboració amb fundacions i entitats socials que combinen el bon humor, l'exercici i l'esperit solidari. 
  • Promoció de l'activitat física a través de sessions de ioga a platges i parcs, etc. que permeten prevenir lesions derivades de la cura i la mobilització de persones dependents. 
  • Programes de conscienciació per mantenir una alimentació equilibrada, tallers de menús i dietes saludables.
  • Jornades saludables per desenvolupar un complet benestar físic, mental i social.
  • Organització d'esmorzars saludables amb aliments de proximitat.
  • Xerrades, ponències i cursos per iniciar un procés de canvi d’hàbits amb eines de motivació i recursos emocionals.

Compromís amb la millora de la Qualitat de Vida

El nostre model d'atenció integrada involucra la persona en la salut física i mental, en el benestar i l'autocura. Apostem per l'atenció centrada en la persona que ens emplaça a garantir els seus drets i assegurar el manteniment de la seva dignitat, independència, autorealització, assistència i participació.

Situem la persona al centre de l’atenció. Respectem els valors, preferències i necessitats expressades per la persona per respectar alhora la seva història de vida. 

Promovem la informació, comunicació i educació perquè la persona gran pugui decidir en tot moment.

Treballem des de totes les àrees amb aquest model com a eix vertebral mitjançant el treball conjunt entre els diferents professionals que atenen la nostra gent gran, experts de tots els àmbits assistencials, cuidadors i famílies per garantir una valoració integral.

Vetllem per adequar els nostres centres a les persones i evitar qualsevol forma d'opressió passiva que privi de llibertat o autonomia les persones usuàries.

Compromís amb la Societat

Els nostres centres destaquen per una planificació proactiva d'activitats i teràpies que tenen l'objectiu d'alinear-nos amb el pla de vida de cada persona usuària, acompanyant-la en la seva individualitat per millorar-ne la salut i el benestar.

El programa d'activitats s'adapta a les necessitats, els interessos i les capacitats de les persones. S'ajusta i es personalitza en funció de la realitat de l'usuari en cada moment i del seu entorn social amb què mantenim una estreta vinculació.

Les interaccions socials, la comunicació amb persones de qualsevol rang d'edat i el suport del grup reforcen la identitat personal i faciliten la integració a la comunitat.

Fomentem jornades de convivència on les famílies, els equips interdisciplinaris, els residents i amics, així com voluntaris o joves d'escoles, instituts i universitats gaudeixen de concerts, celebracions de festes tradicionals, aniversaris, aperitius a la fresca, paellades populars, etc. Dies únics per viure amb les persones grans que passen a formar part de la història personal de cadascun.

Proporcionem els recursos necessaris perquè el procés d'ingrés als nostres centres residencials sigui tan natural com sigui possible, reduint ansietats i possibilitant gaudir amb serenitat d'una nova etapa vital respecte a la història de vida prèvia.

Compromís amb l'Acció Social

Som centres oberts, integrats a l'entorn que ens envolta, amb una xarxa de col·laboradors que proporcionen un valor afegit a la nostra feina, augmenten la nostra eficàcia i enriqueixen el nostre dia a dia i el de la societat en general. 

Fomentem les accions solidàries, socials i d’intercanvi intergeneracional tant de manera individual com en col·laboració amb fundacions, institucions o entitats.

Aprenem conjuntament i establim vincles afectius que sumem a la nostra història, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de la gent gran. 

  • Projectes que promouen el voluntariat social amb la nostra gent gran en associació amb Universitats, Facultats, Instituts, Col·legis i escoles.
  • Compra i elaboració d’articles solidaris per participar i organitzar campanyes solidàries i socials.
  • Promovem l’intercanvi intergeneracional a través de projectes digitals. Treballem la il·lusió, la creativitat i la innovació des de l'emoció i els valors de generacions diferents però amb moltes vivències i/o experiències per compartir.
  • Programes d’atenció psicosocial i d’atenció integral en persones amb malalties avançades.
  • Col·laboració i participació en concursos que exalcen la creativitat, el talent i l’esforç de la gent gran.

Compromís amb la Qualitat

Apostem per la transparència, participació i comunicació en tots els nostres àmbits d'actuació. Treballem en la implementació de la gestió de la qualitat a tots els nostres projectes sostenibles amb resultats tangibles. Mitjançant auditories i enquestes analitzem el grau de compliment i satisfacció dels diferents processos.

Apostem per una implicació transversal que inclou tots els departaments del grup, així com tots els professionals que treballen a cadascun dels centres, les persones usuàries, les famílies i l'entorn.

Cuidem les persones grans com a elles els agradaria ser cuidades i no com a nosaltres ens agradaria que ens cuidessin. 

Compromís amb la Formació

Potenciem l'aprenentatge constant, la millora de les capacitats tècniques i ens assegurem de dotar dels coneixements necessaris als nostres equips i al sector en general, mitjançant la planificació i la impartició contínua de programes formatius que permeten un creixement personal i professional.

  • Prevenció de riscos laborals.
  • Manipulació d'aliments.
  • Primers Auxilis. 
  • Formació i capacitació en la cura de la salut de la gent gran (malalties associades a l'envelliment de la població, normes d'higiene, tests diagnòstics, control d'infeccions, Equips de Protecció Individual, etc.).
  • Aprenentatge en habilitats essencials per a un creixement personal.
  • Desenvolupament de les habilitats de lideratge dels equips de direcció i serveis centrals.
  • Programes de nivells de competència tècnica i de seguretat dels professionals.
  • Programes de gestió de les emocions en situacions d‟estrès i incertesa.
  • Protecció de la salut dels usuaris mitjançant programes de manteniment del benestar emocional. 
  • Creació d'oportunitats per al capital humà intern, gràcies a programes de detecció del talent i extern a través del reclutament de persones.
  • Col·laboració amb empreses especialitzades en selecció de personal, fundacions, ajuntaments, universitats…

Compromís amb el Medi Ambient

Conscients de l'impacte que pot tenir la nostra activitat en el canvi climàtic i el compromís amb la protecció del medi ambient, hem posat en marxa una política d'estalvi energètic i no contaminant.

  • Utilització de productes de neteja ecològics fabricats amb substàncies innòcues per al medi ambient i la salut de l'ésser humà.
  • Limitació en l’ús de substàncies perjudicials per al medi aquàtic.
  • Ús de productes biodegradables per reduir l'impacte ambiental.
  • Reducció de deixalles d'envasos. 
  • Compromís de bones pràctiques i instal·lació d'unitats de reciclatge. 
  • Sistema de recollida selectiva d'envasos.
  • Sistemes d'aerotèrmia per a calefacció. 
  • Sistema d’emmagatzematge d’energia a través de plaques solars. 
  • Aplicació de criteris arquitectònics sostenibles que garanteixen estalvis energètics.
  • Il·luminació amb sistemes de baix consum i control a través de detectors de presència, temporitzadors, etc.
  • Conscienciació i formació dels professionals en l’adquisició de comportaments respectuosos amb el medi ambient.
  • Programes de reducció i prevenció dels riscos per al medi ambient i la salut derivats de l’ús de substàncies perilloses.

Vols saber més?

Si desitja informació sobre el grup La Vostra Llar, empleni el següent formulari i donarem resposta a la seva consulta com més aviat millor.

Contacta amb nosaltres i t'informarem de les ofertes disponibles