agencia de marketing

Tallers intergeneracionals en residències

A les residències i centres de dia La Vostra Llar es duen a terme diferents tallers intergeneracionals, ja que és una eina molt útil en aquest àmbit, i afavoreix l'envelliment actiu, l'intercanvi d'experiències i, amb això, la transmissió de valors entre joves i grans.

Beneficis que podem trobar en aquests tallers intergeneracionals:

D'una banda, les persones grans experimenten, en el pla emocional, un augment de la seva vitalitat i autoestima. Es redueixen també els sentiments de solitud i aïllament que a vegades es pateixen durant la vellesa. A nivell cognitiu, es produeix una potenciació de la memòria, augmenten les oportunitats d'aprendre dels més petits/joves i es potencien les habilitats socials i l'empatia.

A la vegada, els nens que interactuen amb persones grans construeixen una idea més positiva, no estereotipada, de la tercera edat i de l'envelliment. Com més gran sigui el contacte entre nens i grans, major serà el coneixement mutu i percepcions reals i no esbiaixades entre generacions. Gràcies al contacte intergeneracional, els nens i nenes aprenen a valorar a les persones grans com a font de saviesa i experiència i milloren també les seves habilitats socials, especialment l'empatia i la tolerància cap a les coses diferents.

En resum, els tallers intergeneracionals són una forma d'aprenentatge, de millora de les relacions socials i de transmissió d'experiències i valors entre generacions.

Llegeix sobre: Transmetre les tradicions als més joves

Vols saber més?

Si desitja informació sobre el grup La Vostra Llar, empleni el següent formulari i donarem resposta a la seva consulta com més aviat millor.

Contacta amb nosaltres i t'informarem dels serveis disponibles