agencia de marketing

Mantenim el que hem après

Quan parlem d’envelliment fem referència a una etapa més del cicle vital d’una persona que comporta canvis a diferents nivells: físic, cognitiu, social… L’acceptació, l’autoconcepte i l’autoestima, entre d’altres, seran elements claus per enfrontar-nos a la vellesa d’una manera positiva.

Un dels canvis que també es poden donar en aquesta etapa és el canvi del domicili familiar a un centre residencial. Sigui en un àmbit o en un altre, un element clau de la vellesa és el manteniment de les habilitats apreses al llarg de la vida, amb la finalitat de mantenir o recuperar un bon nivell de l’autoestima i de l’autonomia de les persones.

En aquest cas, des de la residència La Vostra Llar Reig estem treballant el manteniment de l’habilitat lecto-escriptora dels nostres residents que fa aproximadament més de 60 anys que van aprendre a llegir i escriure. Ho treballem a través de relacionar imatges amb la paraula que hi correspon, elaboració de paraules, etc. Quan els residents duen a terme aquest tipus d’activitats, accionen la seva capacitat de concentració, la qual els preserva en certa mesura d’episodis de desorientació i distracció. També observem canvis en el seu estat anímic, sentin-se més feliços, orgullosos, capaços i vàlids per realitzar activitats.

En conclusió, potenciar l’activitat lecto-escriptora en l’etapa de la vellesa aporta múltiples beneficis a nivell cognitiu, mantenint capacitat d’atenció, memòria, reconeixement de les lletres, etc., però, per altra banda, existeix tot un seguit de beneficis emocionals relacionats amb l’autopercepció que, en conjunt, recauen en un augment de la qualitat de vida de la persona que, per sobre de tot, és el nostre objectiu, el seu benestar global.

Vols saber més?

Si desitja informació sobre el grup La Vostra Llar, empleni el següent formulari i donarem resposta a la seva consulta com més aviat millor.

Contacta amb nosaltres i t'informarem dels serveis disponibles