agencia de marketing

¿Què és la gerascofòbia?

L'envelliment és una realitat que no podem ignorar. La població de persones grans augmenta i, amb això, sorgeixen nous reptes, entre els quals es troba la gerascofòbia, o por a envellir. A les residències i centres de dia La Vostra Llar, estem compromesos a proporcionar un entorn segur i acollidor on els residents puguin viure plenament i sense temors.

Definició de gerascofòbia

El terme gerascofòbia prové del grec, de les paraules geraskós (envellir) i fobos (por, temor) i significa, per tant, por d'envellir. No es tracta d'un temor passatger o reflexió cap a la pròpia longevitat en certs moments vitals, sinó que és una por irracional que porta a qui el pateix a desenvolupar simptomatologia ansiosa en relació amb una cosa inevitable: l'efecte del pas del temps en les persones. 

Fomentant la comunitat i la inclusió

Un dels principals mecanismes per a combatre la gerascofòbia és la creació d'una comunitat acollidora i inclusiva. Als centres La Vostra Llar, organitzem diverses activitats per a fomentar la interacció i la connexió entre els residents. Des de classes d'artteràpia i fisioteràpia en grup fins a esdeveniments musicals on no falta el ball i la diversió. Busquem crear oportunitats perquè les persones grans es relacionin i formin vincles significatius.

Sensibilització i activitats intergeneracionals 

El desconeixement és sovint una potent font de por i aversió. Per això, a La Vostra Llar fomentem les xerrades, tallers i activitats de sensibilització que involucrin tant als residents com a joves i nens per a contribuir a l'eliminació de l'edatisme i la gerascofòbia. Així doncs, busquem augmentar la comprensió i acceptació de la vellesa, combatem estereotips i promovem una visió positiva de la maduresa.

Atenció personalitzada i centrada en la persona

Cada resident de La Vostra Llar és únic, amb les seves pròpies necessitats i gustos. Per tant, oferim una Atenció Centrada en la Persona (ACP) que valora i respecta la dignitat de cada individu. . Això inclou la participació activa dels residents en la presa de decisions sobre la seva pròpia atenció i vida quotidiana, fomentant un sentiment de control i autonomia.

Entorns accessibles i agradables

Crear un entorn amigable i accessible és fonamental per a enfrontar la gerascofòbia. Als centres La Vostra Llar, ens assegurem que les instal·lacions siguin accessibles per a persones amb mobilitat reduïda i promovem un disseny que tingui en compte les necessitats específiques dels residents i creï entorns acollidors. A més, els nostres centres es troben molt accessibles a la vida dels municipis i amb entorns verds pròxims.

Conclusió

A les residències i centres de dia La Vostra Llar, ens enfrontem a la gerascofòbia i a l'edatisme amb una combinació de comunitat, educació, atenció personalitzada i entorns adaptats. Creiem que cada etapa de la vida té la seva pròpia bellesa i riquesa, i treballem per a garantir que els residents visquin plenament sense por al futur.

Vols saber més?

Si desitja informació sobre el grup La Vostra Llar, empleni el següent formulari i donarem resposta a la seva consulta com més aviat millor.

Contacta amb nosaltres i t'informarem dels serveis disponibles